Ay'ın evreleri nedir?

Ay, Dünya'mızın tek uydusudur. Ayı gözlemlediğimizde bazen tamamını, bazen yarısını görürüz bu gözlemlerde gördüğümüz Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranı bize "Ayın evrelerini" gösterir. Ay ışık vermez, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür. Ay'ın evrelerine bazı kaynaklarda "Ay'ın fazları" yada "Ay'ın safhaları" da denir. Ay Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Ay’ın evreleri düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayıdır. Hava'nın bulutlu olduğu zamanlar Ay'ın Evrelerini göremeyiz. Ay'ın Evrelerini imceleyen bilim dalı "Astronomi" dir.

Bilindiği gibi ay da dünya gibi ısı ve ışık üretememektedir. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına  eşit olduğu için dünyadan ay’ın hep aynı yüzü görünür. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü dört evreye ayrılır. Bu dört evrenin tamamlanması 29,5 gün sürmektedir. Zaten hicri takvim ay yılını esas alması nedeniyle miladi takvim arasındaki fark bu nedenle oluşmaktadır.

Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Onun için, Dünya Güneş’le Ay’ın arasına girdiği zaman Ay kısmen veya tamamen görünmez olur. Başka bir deyişle, Güneşten aldığı ışığı her zaman aynı açıdan yansıtmaz. Hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki bunlara Ay’ın evreleri (safhaları) denir. Ay’ı bütün olarak ancak Dünya’ya dönük yüzü Güneş’in karşısına geldiği zaman görülür.

Ay’ın aydınlık yüzü Güneş’in karşısına geldiği zaman hiç görünmez. Ay, Dünya ile Güneş’in arasına girdiği zaman, Dünya’nın gölgesinden çıkarken görülen ince şekli yeniay’dır. İki hafta sonra dolunay’ı görülür. 29,5 gün sonra Ay tekrar Güneş’in karşısına geçer ve tekrar yeniay görünür. Ayın aydınlık yüzünün dünyadan görünüşünde bir ay boyunca meydana gelen değişikliklerdir. Yeniay ve dolunay evrelerinde büyük gel-git yaşanır. Sebebi dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda olmasıdır. İlk ve son dördünde ise küçük gel-git yaşanır.

Güneş tutulması, Ayın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanmasıneticesinde meydana gelir.Tutulmanın olabilmesi için, Ayın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (Yeniay safhasında) bulunması gerekir.

Ay'ın evreleri

1. Yeni ay

2. Hilal

3. İlk dördün

4. Şişkin ay

5. Dolunay

6. Son dördün

Yeni ay

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Hilal

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

ayın evreleri

İlk dördün

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

ayın evreleri

Şişkin ay

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

ayın evreleri

Dolunay

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre.

ayın evreleri

Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evre.

ayın evreleri

Ay'ın evrelerinin önemi

Ay'ın evrelerinin astroloji açısından önemi büyüktür. Astoloji, sizin Ay'ın hangi evresinde olduğunuz hakkında yakında ilgilidir. Astroloji'ye göre doğum anınızda Ay'ın hangi evrede olduğu kişiliğiniz hakkında karşınızıdaki kişiye önemli bilgiler verir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç