Ay'ın Evreleri Nedir?

Ay, Dünya'mızın tek uydusudur.Ayı gözlemlediğimizde bazen tamamını, bazen yarısını görürüz bu gözlemlerde gördüğümüz Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranı bize "Ayın Evrelerini" gösterir.

Ay ışık vermez, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür. Ay'ın evrelerine bazı kaynaklarda "Ay'ın Fazları" yada "Ay'ın Safhaları" da denir. Ay Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır.

Ay’ın evreleri düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayıdır. Hava'nın bulutlu olduğu zamanlar Ay'ın Evrelerini göremeyiz. Ay'ın Evrelerini imceleyen bilim dalı "Astronomi" dir.

Ay'ın Evreleri

1. Yeni ay

2. Hilal

3. İlk dördün

4. Şişkin ay

5. Dolunay

6. Son dördün

Yeni Ay

Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya'ya dönüktür. Ay, Dünya'dan açıkça görülemez. Fakat Güneş tutulması süresince görülebilir.

Yeni Ay.png

Hilal

Ay Güneş'in doğusunda kalmaktadır. Ay - Yer - Güneş arasındaki açı 90°den küçüktür. Hilal evresinin gözlem süresi kısadır. Çünkü Güneş battıktan sonra batı ufkuna yakın gözlenir.

Hilal.png

İlk dördün

Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde (D) göründüğü evre; Güneş'e göre açısal uzaklığı 90° olduğu andaki görünüşüdür.

İlk dördün.png

Şişkin ay

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90° ile 180° arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Şişkin ay.png

Dolunay

Ay'ın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre.

Dolunay.png

Son dördün

Ay'ın Dünya'dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evre.

Son dördün.png

Ay'ın Evrelerinin Önemi

Ay'ın evrelerinin astroloji açısından önemi büyüktür. Astoloji, sizin Ay'ın hangi evresinde olduğunuz hakkında yakında ilgilidir. Astroloji'ye göre doğum anınızda Ay'ın hangi evrede olduğu kişiliğiniz hakkında karşınızıdaki kişiye önemli bilgiler verir.